minikids.no
Lukk
Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

FRI FRAKT OVER 999,- / FRAKT 69,-* LYNRASK LEVERING SIKKER BETALING

Materialer & sertifiseringer

 

Her finner du en oversikt over de materialene, begrepene og sertifiseringene som er mest relevant for våre produkter.

 

 

Økologisk bomulls-produksjon

 • Reduksjon av næringstap.
 • Bruk av lokal tilgjengelig organisk materiale og grønt gjødsel.
 • Vid vekstrotasjon.
 • Naturlig balanse.
 • Mekanisk og manuell ugraskontroll.
 • Ikke noe behov for syntetisk input.
 • Arbeiderne blir ikke utsatt for skadelige giftstoffer.
 • Mer slitesterk og holdbar enn vanlig bomull, og dermed lengre levetid.
 • Føles mykere mot huden og er fri for giftstoffer.

 

Trygge Tekstiler (Oeko-Tex)

 • Produkter merket med trygge tekstiler skal ikke inneholde allergifremkallende fargestoffer eller kreftfremkallende fargestoffer.
 • Merket gir også en garanti for at produktet er testet for innhold av klorerte fenoler, ftalater, organiske tinnforbindelser mm.
 • Merket er ikke et økologimerke.
 • Du finner merket på klær, håndklær og sengetøy.

 

Bambus

 • Har anti-bakterielle egenskaper som hindrer vond lukt.
 • Er et av verdens mest bærekraftige materialer, - de vokser svært raskt, trenger verken vanning eller sprøyting.
 • Er svært mykt og behagelig for deg som lider av eksem eller har ekstra følsom hud.
 • Det absorberer 3 ganger så mye fuktighet som bomull, det betyr at den effektivt trekker svetten vekk fra huden din og ut i stoffet.
 • Har naturlig varmeregulerende egenskaper, - den føles varm når det er kaldt, og kjølende i varmen.

 

GOTS (Global Organic Textile Standard)

 • Merkeordningen stiller krav til at minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket, og at tekstilene må oppfylle miljø-og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen.
 • Sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere er også inkludert i kravene.
 • De har egene sertifiseringsorganer som foretar sertifisering og inspeksjoner av merkebrukerne.

 

Svanemerket

 • Miljø- og helsemessige egenskaper.
 • Det er forbudt med bruk av stoffer som er kreftfremkallende, eller som kan skade arveanlegget eller reproduksjonsevnen vår, samt forbud mot halogenerte flammehemmere, fluorstoffer og nanopartikler.
 • Miljø- og helsemessige egenskaper i fyllematerialer, metall, gummi og plast i produktet.
 • For bomull skal minst 50% være økologisk bomull, eller 100% skal være bomull som etterlever standarder for begrenset pesticidforbruk (IPM-Bomull).
 • Test av sikkerhet og kvalitet.
 • Kriteriene dekker mange forskjellige materialer, derfor vil ikke nødvendigvis alle krav kriteriene være relevant for et produkt.

 

Organisk

 • Organisk materiale eller organisk stoff er en samlebetegnelse for materiale som stammer fra levende organismer eller materialer som inneholder karbonatomer.
 • I økende grad brukes ordet også for å betegne noe som er naturlig.
 • Alt organisk er nedbrytbart i naturen.

 

Bærekraftig produksjon

 • Handler om å gjøre mer med mindre ressurser.
 • Det innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelser og klimautslipp når man lager en vare.
 • På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringer, og øke livskvaliteten til mennesker på jorda.

 

Ftalater

 • Ftalater er en gruppe organiske forbindelser som brukes blant annet som myknere i plast og ved farging av materialer.
 • Kjemisk sett er ftalater salter ac benzen-1,2-dikarboksylsyre, også kjent som ftalsyre.
 • Ftalater er regulert gjennom leketøyforskriften og REACH-forskriften. Regelverket gjelder i hele EU/EØS-området.
 • Enkelte av stoffene kan skade forplantningsevnen og noen er også miljøskadelige.
 • Mange ftalater er forbudt i leketøy. Noen ftalater er også forbudt i småbarnsprodukter.
 • Det er forbudt å bruke DEHP, DBP og BBP i alt leketøy og småbarnsartikler.
 • Ftalatene DIDP, DINP og DNOP er forbudt i leketøy og småbarns- artikler som barn kan putte i munnen, inkludert votter, mansjetter og krager på tøy, jf. REACH vedlegg XVII post 51 og 52.

 

 

BPA (Bisfenol A)

 • Bisfenol A (BPA) er et industriframstilt kjemisk stoff som er mye brukt både som «byggestein» og tilsetningsstoff i produksjon av polykarbonatplast (PC).
 • Bisfenol A er et såkalt hormonhermende stoff. Det betyr at det kan ha samme effekt som hormoner i mennesker og dyr, men BPA vil først kunne ha hormoneffekt hvis stoffet kommer inn i kroppen i høye konsentrasjoner.
 • Bisfenol A har vært mistenkt for å ha helseskadelige effekter på blant annet nervesystemet, reproduksjon (fruktbarhet og svangerskap) og adferd. I tillegg er det mulig at stoffet har effekter på overvekt og regulering av blodsukkeret.
 • Alle plastmaterialer som skal brukes til emballasje av mat og drikke, må risikovurderes av EFSA og godkjennes for bruk av EU-kommisjonen.

 

 

PP plast (Polypropylen)

 • Polypropylen er en viktig type plast som ofte brukes i husholdningsartikler og emballasje.

 

 

FSC-sertifisering

 • Merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.
 • FSC International har et eget kontrollorgan, ASI, som kontrollerer sertifiseringsfirmaene og sikrer at de er kompetente til å sertifisere virksomheter etter sertifiseringsstandardene.

 

 

EN71

 • EN71-standarden er en europeisk produktsikkerhetsstandard for leker som selges i EU.
 • Det er EN71-1, EN71-2 og EN71-3 som er mest relevant til de lekene du finner i vår nettbutikk.
 • EN 71-1. Sikkerhet for leker - Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaper.

EN 71-2. Sikkerhet for leker - Del 2: Brennbarhet.

EN 71-3. Sikkerhet for leker - Del 3: Migrering av visse elementer.

EN 71-4. Sikkerhet for leker - Del 4: Eksperimentelle sett for kjemi og relaterte aktiviteter.

EN 71-5. Sikkerhet for leker - Del 5: Andre kjemiske leker (sett) enn eksperimentelle sett.

EN 71-8. Sikkerhet for leker - Del 8: Aktivitetsleker til hjemmebruk.

EN 71-12. Sikkerhet for leker - Del 12: N-nitrosaminer og N-nitrosatable stoffer.

 

 

CE-Sertifisering/Merking

 • Mange produkter krever CE-merking før de kan omsettes i EU og i EØS-landene Island og Norge.
 • CE-merking (CE = Communauté Européenne) er et bevis på at produktet imøtekommer EUs krav til sikkerhet, samt til krav til helse og miljø.
 • Merkingen gjelder produkter produsert både i- og utenfor EU/EØS, som markedføres i EU/EØS-området.
 • Alle leker skal være CE-merket. CE-merket er ingen godkjenning, men er produsentenes garanti for at lekene overholder kravene i leketøyforskriften.

 

 

Leketøyforskriften (Forskrift om sikkerhet ved leketøy)

 • Fastsetter sikkerhetskrav til produkter som, utelukkende eller delvis, er konstruert eller beregnet for å brukes av barn under 14 år i lek.
 • Forskriften har til formål å forebygge at leketøy medfører helseskade for brukere eller tredjepart når leketøyet brukes til det formålet det er beregnet for eller på den måte man med rimelighet må forvente at barn bruker det på.
 • Baserer seg på EU- direktivet Toys Safety Directive og de samme reglene for leketøy gjelder hele EØS-området.
 • Les mer her.

 

 

Kjemikalieregelverket Reach

 • Reach skal sikre at produksjon, omsetning og bruk av kjemikalier ikke utgjør fare for mennesker og miljø.
 • Reach er et grunnleggende og omfattende regelverk for identifisering og regulering av kjemikalier. Regelverket gjelder for stoffer alene, i blanding og i faste produkter og legger ansvar og plikter på virksomheter i hele forsyningskjeden.
 • Mange stoffer er forbudt eller regulert gjennom REACH-forskriftens ved- legg XVII.
 • Barn er mer utsatt for påvirkning av farlige stoffer enn voksne. Det er derfor strengere krav til kjemikalier i produkter til barn.
 • Les mer her.

 

 

Produktforskriften (Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter)

 • Mange helse- og miljøfarlige stoffer er regulert i produktforskriften.
 • Produktforskriften inneholder noen særnorske bestemmelser og bestemmelser fra EU-direktiver som RoHS-direktivet og reguleringen av persistente organiske miljøgifter (POPs, Stockholmkonvensjonen).

 

 

 

Referanser:

 

 • Lovdata.no
 • Dsb.no
 • Miljodirektoratet.no
 • Fhi.no
 • Forbrukerradet.no
 • Snl.no
 • Delphin, Inger Lise A.: ftalater i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 1. september 2020 fra https://snl.no/ftalater
 • Ore, Sven: polypropylen i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 1. september 2020 fra https://snl.no/polypropylen
 • Svanemerket.no

 

 

 

 

 

Trykk Enter for å søke eller Esc for å lukke